SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA

výkon 378 kWp


V roce 2009 se společnost JOKA-Mareček s.r.o. rozhodla diverzifikovat své podnikatelské aktivity do nového odvětví obnovitelných zdrojů. 

Potřeba výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů vychází z nutnosti zajistit dlouhodobé postupné zlepšování životního prostředí snižováním podílu vypouštěných emisí CO2 a decentralizací zdrojů na výrobu elektrické energie.

Elektřina vyrobená za pomocí fotovoltaických systémů je nejčistší energie, kterou je schopen člověk vyrobit. Neprodukuje žádné škodlivé látky do ovzduší.